Ve zkratce o naší firmě

Firma Paliva Čermák byla založena již v roce 1995 a od počátku svého působení je zaměřena na prodej pevných paliv, tedy hnědého uhlí, hnědouhelných briket, černého uhlí a koksu.

I v současnosti se firma Paliva Čermák orientuje na poskytování služeb souvisejících s dodávkami kompletního sortimentu pevných paliv pro podnikatelské subjekty i domácnosti.

Dodávky pevných paliv jsou realizovány dle možností způsobu přepravy a to tak, že je zvolena nejvýhodnější varianta, která nejlépe vyhovuje odběrateli. Realizace větších firemních dodávek je prováděna přímo z dolů bez meziskladů a je tedy zachována původní kvalita paliv.

Dodávky pro domácnosti provádíme z vlastního krytého skladu. Při vhodných podmínkách je možno uklidit dodané palivo přímo do skladovacích prostor zákazníka pomocí pásového dopravníku. Snažíme dodržet sjednaný termín dodávky. Předem telefonicky oznámíme dobu dovozu. Každý rok, zlepšujeme servis pro zákazníky.

Katalog zboží